Espor Next Yayın Ekibi

Yayın Yönetmeni: Fatih Sarı
Yazı İşleri Müdürü: Tülay Sarı
Web Geliştirme: Eren Bostan

ADRES
Tasarı İletişim
Kıvılcım Sokak, Simgekent Sitesi A10 Blok Daire:13
Ünalan Mahallesi 34700 Üsküdar-İstanbul

Espor Next, DigitalOcean sunucularında barındırılmaktadır.